Wykonastwo : Kosztorysowanie robót

 

Oferujemy usługi w zakresie przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych.

Oferujemy następujące rodzaje kosztorysów:

Kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy ofertowe sporządzone na bazie przedmiarów lub dokumentacji, technicznej dostarczonych w formie drukowanej lub elektronicznej

Kosztorysy powykonawcze wraz ze sporządzeniem obmiarów na budowie

Kosztorysy inwestorskie i powykonawcze pod dotacje unijne

Kosztorysy dla banku

Oferujemy wykonanie dokumentacji technicznej potrzebnej do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym.