Wykonastwo : Dróg

 

ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI:

- budowa dróg (podbudowa z kruszyw wraz z wykonaniem nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej)

- wykonanie odwodnień (rowy)

- montaż przepustów i innych urządzeń odwadniających